سینما

1393111212345661746422910

فروید و آرزوی شاه شدن عباس برزگر

عباس برزگر به یکباره در ایران معروف شد. میزبان خوبی برای چند توریست خارجی در شب بارانی بود. وقتی میهمانانش به ده او بوانات برگشتند ماجرای خدمات توریستی…

یه چیزی بده به من که بتونم نباشم یه مدت

موسیقی دراویش مسیحی

طرح های روزانه از زندگی عینکو

از اینجا و از آنجا

عکس های روزانه ایران

_MG_1802

عکس های ایرانی

از میان عکس های که محمد رودگلی سعی کرده است از نقاط مختلف ایران بگیرد ناخودآگاه متوجه تصاویری می توان شد که « ایرانی…