عکاس خشمگین: گور پدر اخلاق شما

عکاس فنلاندی/مجاری ریکا نیری خودش یک مدل است و بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه هنر در نیویورک به عکاسی بدن لخت روی آورد. تصاویری که او می گیرد دهن کجی آشکار به هر نوع تربیت و اخلاق است که در جوامع بشری در باره بدن زن وجود دارد.‌

Erotic photography – Reka Nyari

[Official Website]
More from مرد روز
عکاسی بدن لخت و گل
تصور عضو جنسی زنانه به عنوان گل شاید مستقیما به ذهن خطور...
Read More