عکاس خشمگین: گور پدر اخلاق شما

عکاس فنلاندی/مجاری « ریکا نیری» خودش یک مدل است و بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه هنر در نیویورک به عکاسی بدن لخت روی آورد. تصاویری که او می گیرد دهن کجی آشکار به هر نوع تربیت و اخلاق است که در جوامع بشری در باره بدن زن وجود دارد.‌

Erotic photography – Reka Nyari

[Official Website]
More from مرد روز
ده مقاله پرخواننده مجله مرد روز در سال ۲۰۱۹
در سال گذشته بیش از ۲ میلیون بار، مقالات مجله مرد روز...
Read More