شگفتی‌های درون یک بوسه

۴- اکثریت افراد موقع بوسیدن سرشان را به سمت راست می چرخانند. یکی از دلایل اصلی این است که اغلب مادرها موقع شیر دادن، ابتدا نوزادان را در سمت چپ بغل خود قرار میدهند و توسط پستان راست، شیر گرم و مقوی را به نوزاد گرسنه میدهند.

شکارچیان طلا

دو جهان پهلوان عبداالله موحد و امامعلی حبیبی در هفته گذشته بعد از سالها با هم دیداری داشتند. این دو قهرمان کشتی جهان روی…