بهار و ماه خودارضایی

ماه می ( بین اردیبهشت و خرداد) تقریبا اوج شکوفایی بهار و فصل جفتگیری اکثریت موجودات زنده سیاره ما است. برای همین به عنوان…

چرا بعضی‌ها رابطه تمام‌شده را رها نمی‌کنند

جدایی ها وحشتناک هستند بخصوص وقتی که یکی از زوج ها هنوز به طرف مقابل از نظر عاطفی وابسته باشد. این نوع افراد یکباره زمین زیر پای شان انگار دهان باز می کند. آنقدر مهیب که تصمیم می گیرند همچنان دل در گرو یار از دست رفته داشته باشند.