عکس روز- آغوش

عکاس تایوانی Yeh Shu Yu در آغوش هم بودن یک زوج را به تصویر درآورده است که از آدم و حوا تاکنون تکرار می…

شورت آهنی نجابت

پوشاندن کمربند یا شورت قفل دار برای جلوگیری از رابطه جنسی زنان یا برای جلوگیری از تجاوز به زنان تا همین ۴۰۰ سال پیش…

بهار و ماه خودارضایی

ماه می ( بین اردیبهشت و خرداد) تقریبا اوج شکوفایی بهار و فصل جفتگیری اکثریت موجودات زنده سیاره ما است. برای همین به عنوان…