بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.

این رمان زیبای فارسی سرگذشت مردی است که بعد از فروپاشی زندگی شخصی اش به به گذشته می‌رود و زندگی دلخواهش را در حلقه مریدان ابوسعید ابوالخیر – صوفی نامی- می‌جوید، اما…

بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.

انجمن دايناسورها داستان يك مرد جوان در ايران امروز است كه به گروه عجيب آدمكش هاى خاص مى پيوندد. روايت فروپاشى آدم معمولى و نجيبى كه در عصر جديد به حاشيه مى رود. يك كمدى اجتماعى كه از آغاز تا پايان با مرگ و درد و جنون شوخى مى كند.

بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.

بازخوانی چند جنایت غیرعمدی، داستانی درباره خرده جنایتها نیست، بلکه درباره جنایتهای بزرگ است. جنایتهایی که انسانها، اغلب، بی سر و صدا مرتکب میشوند و ترسی که انسانها به جان هم می اندازند.

بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.