سرنوشت فوتبال وقتی که هنوز انقلاب، مرکزیت تصمیم گیری ندارد

شاید تصمیم یا واکنش در باره تیم ملی فوتبال در صورتی می توانست کاملا به نفع مردم ایران باشد اگر جنبش سیاسی ایران از یک مرکزیت تصمیم گیرنده برخوردار بود. در آن صورت هر تصمیمی که برای فوتبال گرفته می شد به همه ایرانیان این پیام ملی را می داد که به خاطر انقلاب همگی یک روش را اتخاذ کنیم.

بالماسکه شادی حکومت

بعد از پیروزی بر تیم فوتبال ولز، سطح دیگری از همبستگی حیرت‌انگیز مردم آشکار شد. با آنکه خیابان‌ها شلوغ و پرترافیک بود و مردم…

فوتبال جزوی از زندگی است اما

تظاهرات سراسری و واکنش جنایتکارانه حکومت اسلامی، بسیاری را به ناگزیر واداشته است که به طور موقت از تعلق خاطرشان به تیم ملی چشم پوشی کنند چون از صمیم قلب باور دارند که جکومت اسلامی درمانده هر کاری می کند که از این علاقه ملی سواستفاده کند.