بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.

انجمن دايناسورها داستان يك مرد جوان در ايران امروز است كه به گروه عجيب آدمكش هاى خاص مى پيوندد. روايت فروپاشى آدم معمولى و نجيبى كه در عصر جديد به حاشيه مى رود. يك كمدى اجتماعى كه از آغاز تا پايان با مرگ و درد و جنون شوخى مى كند.

بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.

بازخوانی چند جنایت غیرعمدی، داستانی درباره خرده جنایتها نیست، بلکه درباره جنایتهای بزرگ است. جنایتهایی که انسانها، اغلب، بی سر و صدا مرتکب میشوند و ترسی که انسانها به جان هم می اندازند.

سه کلک منطقی ارسطو

در همه دوران زندگی، ناچاریم راه هایی بیابیم که دیگران را متقاعد سازیم. هر شغلی داشته باشیم از دستفروش تا وکیل تا یک دوست،…

بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.