حد نگه داریم

by

این وظیفه همه ما انسانهاست که در احوالات یکدیگر موثر باشیم. بر خواستهای خود آنچنان اصرار نورزیم که راه تنفس بر ایده های دیگر بسته شود. قرار ما افزایش مهربانی است. شعار ما « زن زندگی آزادی» است.

ای ایران ای مرز پر گهر

مردم سیاره زمین همراه و حامی مردم ایران هستند. از مردم سوریه تا خواننده پینک فلوید تا شهروندان شهرهای بزرگ تا سلبریتی های نظیر…

ایران نگرانت هستیم

تنها راه گردش اخبار جامعه ایران قبل از اینکه توسط حکومت مذهبی سانسور یا کنترل شود اینترنت بود و این روزها دوباره اینترنت قطع…