بعضی‌ها کارشان لاس زدن است

متاسفانه نمی توانی این شخصیت و حالتش را از وی بگیری. شاید اگر متوجه ناراحتی ات شود برای مدتی خودش را کنترل کند ولی در محیطی که تو حضور نداری به رفتار مورد علاقه اش ادامه دهد.

پنج اشتباه در باره احساساتی که در طی روز پیدا می‌کنیم

۵- ما به خودمان در هر وضعیت و اتفاقی می گوییم من نباید می ترسیدم. من نباید آسان می گرفتم. من نباید قبول می کردم. نباید کوتاه می آمدم … اما راه سالم برای روبرو شدن با احساسات این است که در وهله بگوییم این بهترین تصمیمی بود که در لحظه گرفتم. بعد ماجرا را مرور کنیم و به یک قضاوت متفاوت از رفتار و واکنش خود از حادثه برسیم.

یکی از اجداد بشر: انسان راست قامت

این انسان سان گوشتخوار صورت پهنی داشته است که شروع صورتبندی انسان های بعدی است. همانطور که از اسمش پیدا است اولین شاخه از اجداد انسانها بوده است که روی دو پا ایستاد.

بیماری شلوغِ بیقرار ( بیش فعالی)

ویژگی بارز این افراد، رفتار بی احتیاط و نسنجیده است. واکنش های شان ناگهانی است. حتی ابراز نظر و حس شان نیز حالت بی احتیاط دارد. آنها معمولا آرام و قرار ندارند. نمی توانند یکجا بند باشند. مدام از این شاخه به آن شاخه می پرند.

کشف کشتی با ۲۰۰ تن طلا و جواهر

طلاها و جواهرات این کشتی ناشی از غارت مردم سرزمین های بومی آمریکای جنوبی است به خودی خود مدعیان دیگری به جز اسپانیا و کلمبیا منطقه برای صاحب گنج بودن پیدا کرده است.

توجه‌ات به خودت است یا دیگران؟

فرهنگ و تربیت عمومی به ما یاد نمی دهد که تمرکز و توجه اصلی به سمت خودمان باشد. برای اکثریت بشر فهمیدنش سخت است که بپذیریم آرامش و شادی ما در گرو توجه و اهمیتی است که به حس و عاطفه و تصمیم خودمان می دهیم.