این رمان زیبای فارسی سرگذشت مردی است که بعد از فروپاشی زندگی شخصی اش به به گذشته می‌رود و زندگی دلخواهش را در حلقه مریدان ابوسعید ابوالخیر – صوفی نامی- می‌جوید، اما…

});

بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.

بیش از هفتاد سال است بهترین روزنامه نگاران ما در خدمت رسانه های دولتی ( داخلی و خارجی ) هستند. حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری مجله مرد روز، می تواند به سلیقه های روزنامه نگاری مستقل ایران بیافزاید.