توجه‌ات به خودت است یا دیگران؟

فرهنگ و تربیت عمومی به ما یاد نمی دهد که تمرکز و توجه اصلی به سمت خودمان باشد. برای اکثریت بشر فهمیدنش سخت است که بپذیریم آرامش و شادی ما در گرو توجه و اهمیتی است که به حس و عاطفه و تصمیم خودمان می دهیم.

کرم پَکر از پل گذشت

راننده قدیمی بود، دقیقا نمی دانم چرا لقب پَکر گرفته بود،

تا یک متری آب آمد و دست به کمر ایستاد و چند دقیقه ای به آب خیره شد و پلها را برانداز کرد و ابتدا و انتهای سیلاب را هم نگاهی کرد و بر گشت و سوار ماشین شد. همه کنجکاو و نگران بودند.

اسم حکومتها مهم نیست

احزاب متنوع و متفاوت، هر کدام نماینده منافع اقشار متفاوت هر جامعه هستند. حضور انواع احزاب در مراکز تصمیم گیری تضمین کننده منافع همه مردم یک کشور است.

چهار اشتباه در شروع بدنسازی

برای به دست اوردن قدرت بهتر است تمرینات مربوط به مرکز ثقل بدن را حداقل دو بار در هفته تکرار کنید تا افزایش قدرت و استقامت ایجاد شود. ماهیچه های بدن به مرور به تمرینی که به طور بر آنها تحمیل می شود حساسیت بیشتر نشان می دهند.

چرا تخم مرغ سالمترین پروتئین سیاره ما است

… حدود ۹۰ درصد تخم مرغ هایی که مصرف می کنیم توسط مرغهای درون قفس یا محوطه سرپوشیده تولید می شود. غذای اصلی شان در پودر بلال و سویا است. آفتابی هم نمی بینند. اما سیستم پس انداز غذا برای تخمی که قرار است تبدیل به جوجه شود یک پروسه میلیونها ساله است که پرندگان از دینوسورها به ارث برده اند.

هراس

در فروشگاه مشغول خرید بودم. زن و شوهر جوانی چرخ خرید خود را در کنار من رها کردند و مشغول دیدن اجناس روی قفسه…

من الکی پولدار نشدم

برای حدود ۲ سال هیچ هزینه اضافی نداشتم. روزها در کارگاه ماشین سازی کار می کردم و شبها در کلینیک. برای رفت و آمد خودم یک موتور خریدم. مدتی بعد با پس اندازم در شهرستان خودم یک زمین خریدم.

باستان‌شناسی نابرابری‌ها

بررسی ۳۵ تمدن قدیمی نشان داد با وجود اینکه زندگی کشاورزی و یکجانشینی، به ثروت و پس انداز بشر افزود ولی نابرابری ها بیشتر شده است. مهمترین دلیل کاهش ارزش نیروی کار نسبت به قیمت زمین کشاورزی بوده است. با آمدن فلزات و ابزاری نظیر شخم، ارزش کار کشاورز ارزانتر از همیشه شد.