نگاه یواشکی عکاس به جذابیت زنانه

عکاس امریکای تری لوگان در این آلبوم سعی کرده است وانمود کند دارد یواشکی از بدن زن عکس می گیرد. اما به مرور معلوم می شود که عمدا حالت دید زدن را برای تهیه آلبوم عکاسی برگزیده است تا توجه بیننده را جلب کند.

Raw Intimacy with Tre Logan

More from مرد روز
دوست دیجیتالی« مزلو»را روی تلفن، دانلود کنید
 این روزها مدام به لیست هوش‌های مصنوعی که همراه تلفن‌ها می‌آیند افزوده...
Read More