نگاه یواشکی عکاس به جذابیت زنانه

عکاس امریکای تری لوگان در این آلبوم سعی کرده است وانمود کند دارد یواشکی از بدن زن عکس می گیرد. اما به مرور معلوم می شود که عمدا حالت دید زدن را برای شروع آلبوم برگزیده است تا توجه بیننده را جلب کند.

Raw Intimacy with Tre Logan

More from مرد روز
سوگند زندگی مشترک دو دانشجو
دو تن از استادان دانشگاه های امریکا تحقیقی را در باره « قرارهای جدید...
Read More