در باره ما

marderooz-logo

خوانندگان عزیز

قبل از هر چیز این تاکید را ضروری می‌دانیم که بگوییم تشویقِ مردِ خوب و معاصر ایرانی انگیزه اصلی ما در مجله «مرد روز» خواهد بود. به گمانِ ما نوبت آن رسیده است تا به طور مستقل، دریچه‌ای باز شود تا تلاش و تطبیق مردان معاصر ایرانی را منعکس سازد.

مجله «مرد روز» به تعبیری، خواهان معرفی ماهیتِ مثبت مردان ایرانی به عنوان همسران، برادران، پدران و دوستان نیمهِ دیگر جمعیت ایران است.

ما با تمام وجود معتقدیم که درصد گسترده‌ای از زنان و مردان ایرانی، مشتاق آشنایی با آخرین دغدغه‌ها و گفتگو‌ها در زمینه مسائل هر لحظه پیچیده‌تر شونده اجتماعی هستند. تمرکز مجله «مرد روز» در باره موضوعاتی می‌باشد که می‌تواند برای خوانندگان انگیزه‌ها، اطلاعات و رفتار معاصرتری را به ارمغان بیاورد.

پیشنهادات شما در باره مطالب مجله، تجربیات کاربردی شما و اگر خوش شانس باشیم همکاری جدیِ تک تک شما با مجله، فرخنده خواهد بود. امیدواریم شکل گیری و شکوفایی مجله «مرد روز» را مترادف با انگیزه‌های فرهنگی و اجتماعی خودتان بدانید.

با آرزوی بهترین‌ها برای سیاره کوچک ما

Our magazine’s main intention is to portray and introduce the positive social and intellectual activities of Iranian men as sons, brothers, lovers, friends, husbands and fathers of Iranian society. In this light, every effort is made to reflect on the day to day social and cultural issues and to introduce new and unbiased ideas, concepts and discourses.

All the best for our little planet