چشمان مردان، شکارچی زیبایی است

در این دنیای سریع و ناهموار، تکیه گاه لحظات ثبات و آرامش مردانه ما، چشم دوختن به زیبایی زنانه یکی از راه های گریز لحظه ایی ما مردان در جدال روزانه با زندگی است.

شکارچی زیبایی بودن چشمان ما، مثل نفس کشیدن به طور ناخودآگاه اتفاق می افتد. ما البته یاد گرفته ایم که چشمان ما را تا حد ممکن در محیط اجتماعی مهار کنیم.

ما این فرصت را داریم که برای دیدن زیبایی به سراغ تصویرگران خلاق برویم که می توانند به کامل ترین شکل، زیبایی زنانه را ثبت کنند.

More from مرد روز
پنج شکل مختلف واژن
مجله جوانانه و پرخواننده انگلیسی Elite Daily در حین مصاحبه با یکی...
Read More