سه خاصیت که ما را غمگین و نگران می‌سازد

بدن و مغز ما انسانها طوری تحول یافته که قادر به تسلط بر طبیعت پیرامون خود باشیم. اما بعضی از خصوصیات و توانایی های ما  نظیر آینده نگری و احتیاط، مدام آرامش ما را به هم می زنند.

دلزدگی از خوبی ها

ما می توانیم خودمان را با هر شرایط بدی وفق دهیم. اما در کنار این ویژگی متاسفانه خیلی سریع به زیبایی ها و خوشی ها نیز سریع خو می کنیم. برای همین است که خوشی‌ها سریعتر از آنچه که تصور کنیم دل مان را می زند. متأسفانه این دلزدگی انسانها را وا می دارد رفتاری را در پیش بگیرند که هرچه داشته اند را نیز از دست بدهند.

بدبینی

غریزه بقای ما نمی خواهد آرام باشیم. مدام خطرات را به رخ ما می کشد. نقاط ضعف را هم بزرگ می کند و هر لحظه به ما یادآوری می کند که همواره در حالت آماده باش قرار بگیریم.

اما در دنیایی هم زندگی می کنیم که نارسایی و مشکلات همیشه و به وفور وجود دارد. رسانه های دنیا کارشان نشان دادن بدی ها و انواع خطرات روزانه است.

 آدمهای دنیای معاصر در یک حالت همیشه تشویش قرار دارند چون خطرات، ضعف ها و نگرانی ها مدام در برابرشان رژه می رود. به همین خاطر باید مواظب باشیم تبدیل به انسان های همیشه منفی نشویم.

ترس از آینده

قدرت تصور و حدس و گمان در باره آینده نیز یکی از خاصیت های جالب انسانی است. ما شعور و قدرت جمع آوری اطلاعات برای پیش‌بینی عمومی از اوضاع خودمان را داریم. اما متأسفانه قدرت آینده نگری ما به خاطر همان خاصیت حفظ بقا دوست دارد مدام نگران و محتاط باشد.

 این ویژگی باعث می شود که در رویارویی با پدیده های جدید و حتی جالب به انها بهای کافی ندهیم و یک ترمز احساسی، ما را از آرامش و پذیرش اتفاق خوب و جدید باز بدارد.

دقت کنیم در دام تاثیرات منفی و ناخوشایند قرار نگیریم وگرنه زندگی مان را بیشتر از  حد واقعی غمگین و نگران سپری خواهیم کرد.

 

3 Human Tendencies That Make It Hard to Appreciate the Good

image source
https://www.pexels.com/@julian-jagtenberg-23697

More from ماهان طباطبایی
گزارش مصور یک توریست آلمانی از سفر ایران
روزنامه نگار آلمانی و مسافر همیشگی دور دنیا  Clemens Sehi با ذوق...
Read More