چرا بعضی افراد همیشه غمگین و نگران هستند

ترس از آینده

قدرت تصور و حدس و گمان در باره آینده نیز یکی از خاصیت های جالب انسانی است. ما شعور و قدرت جمع آوری اطلاعات برای پیش‌بینی عمومی از اوضاع خودمان را داریم. اما متأسفانه قدرت آینده نگری ما به خاطر فقط بلد است ما را مدام نگران و محتاط نگه دارد.

 این ویژگی باعث می شود که در رویارویی با پدیده های جدید و حتی جالب به انها بهای کافی ندهیم و یک ترمز احساسی، ما را از آرامش و پذیرش اتفاق خوب و جدید باز بدارد.

دلزدگی از خوبی ها

ما می توانیم خودمان را با هر شرایط بدی وفق دهیم. برای همین متاسفانه به زیبایی ها و خوشی ها خو می کنیم. و سریعتر از آنچه که تصور کنیم دل مان را می زند. متأسفانه این دلزدگی انسانها را وا می دارد رفتاری را در پیش بگیرند که خوبی هایی که برای شان پیش می آید را از دست بدهند.

بدبینی

ما در دنیایی هم زندگی می کنیم که نارسایی و مشکلات همیشه و به وفور وجود دارد. رسانه های دنیا کارشان نشان دادن بدی ها و انواع خطرات روزانه است. در صورتی که تا همین ۱۰۰ سال پیش فقط متوجه مشکلات روستای خود بودیم..

 آدمهای دنیای معاصر در یک حالت تشویش همیشگی قرار دارند چون خطرات، ضعف ها و نگرانی ها مدام در برابرشان رژه می رود. 

 

3 Human Tendencies That Make It Hard to Appreciate the Good

More from ماهان طباطبایی
طبیعت فقط جوان‌ها را دوست دارد
بر اساس تئوری تکامل، تولید قوی ترین و سالم ترین فرزند، فقط...
Read More