جمهوری اسلامی یعنی جنگ و فقر

جنگ،‌ فقر و گرانی بیش از ۴۰ سال است بر ایران سایه افکنده است.

Written By
More from ناشناس
خوشا شیراز و وضع بی مثالش
لوبیا پلو با ترشی - ما می بوسیم تو کور شی
Read More