چرا «خودم» مهم هستم

خودم رو دوست داشته باشم. به خودم احترام بگذارم، قدر خودم را بدانم و اعتماد به نفس داشته باشم. دلیل دارد که در ایجاد همه این موارد «خودم» نقش دارم.

چون نمیتوانی دوست داشتن، احترام، قدر دانستن و اعتماد به نفس را از دیگران بگیری.


Self-love, self-respect, self-worth, self-esteem: There’s a reason they all start with ‘self.’ You can’t find them through anyone else.

artwork by instagram.com/liliwood_studio

منبع

Written By
More from ناشناس
مهاجرت هزاران مدیرعامل و صاحبان شرکت های خصوصی
هزاران مدیر نخبه که هر کدام ده ها و صدها و هزاران...
Read More