خورشیدگرفتگی

شاهد یک اتفاق نادر و طبیعی بودن، زیبا، جذاب، راز آلود و شادیبخش هست. بخشی از عظمت هستی و فرصت کوتاهی برای فاصله گرفتن از سیاره کوچک ما…

یه جمع ۱۲ نفره از دوستان قدیمی رفتیم کنار دریاچه منطقه نیاگارا… حدود ۳ دقیقه هوا تاریک شد. عین شب…

کمی دورتر یک گروه ۵ نفره کانادایی بودند که از اول هر کدام به یک درخت تکیه داده بودند. بعد شروع کردند به نوعی سرود ( هامینگ) بعد کفش و جورابهای شان را در اوردند و دور هم حلقه زدند.

ما هم حرکت آخرشان را تقلید کردیم.

اتفاق بی نظیری بود. به یکباره دوباره روز شد و …

Written By
More from Saide Kardar
آدمهایی که به فکر خودکشی هستند این کلمات را بیشتر تکرار می‌کنند
خبر شنیدن خودکشی اغلب آدم هایی که می شناسیم در وهله اول...
Read More