هفت عکس بهاری از سیاره کوچک ما

هنوز قطعی نشده است که در این میلیاردها کهکشان با میلیاردها ستاره در هر کدام شان و سیاراتی که دور هر ستاره می چرخند آیا تجربه شکل گیری حیات وجود دارد یا خیر…

More from مرد روز
باشگاه اختصاصی تفنگ و شکار و شراب
هدف اصلی راه اندازی این کلوپ زنده نگه داشتن استایل زندگی قدیمی...
Read More