یک نوع فمینیسم جدید به نام ۴ ب

از چند سال پیش یک نوع رفتار فمینیستی در بین زنان کره جنوبی شروع شده که بدون سر و صدا دارد گسترش می یابد. این جنبش فمینیستی تنفری از مردان ندارد ولی کلا از سیستم تربیتی و اجتماعی و فرهنگی که وجود دارد دل خوشی ندارند و فکر می کنند زنان بهتر است در مسیری که جامعه از آنها توقع دارند نرود.

برای همین اسم شان ۴ ب است که به زبان کره ایی می شود ۱- بچه دار نشدن ۲- وارد ماجرای قرار و عشق و عاشقی نشدن ۳- ازدواج نکردن -۴ و سکس نداشتن است.

این جنبش فمینیستی با این ۴ تصمیم فقط می خواهد به آرامش و صلحی برسند که فکر می کنند از زنان در طول تاریخ گرفته شده است. دنبال انتقام یا تبلیغ نفرت یا ایجاد احساسات منفی نیستند.

آنها فکر می کنند زنان و دختران جوان لازم نیست حتما وظایف و توقعاتی که جامعه برای شان تایید کرده است پیروی کنند. آنها فکر می کنند زنان هویت مستقلی ندارند وقتی که باید فکر کنند حتما توسط یک مرد انتخاب شوند یا فرزند بیاورند یا درون زندگی مشترک باشند.

معتقدند این وظایف و توقعات، تشویش و عذاب و شرم زیادی بر آنها تحمیل می کند و بخش اعظم انرژی و پرنسیپ های فردی شان را مختل می کند. به عبارتی می خواهند مجرد و مستقل در آرامش فردی زندگی کنند.

معروفترین عکسی که با این موج فمینیستی مشهور شده است صف عروسان کره ایی است که یکی از آنها دارد خمیازه می کشد.

More from مرد روز
چرا کفتار ماده، آلت مردانه دارد؟
کفتار خالدار مونث، موجود بی نظیری در طبیعت است چون نه تنها...
Read More