چگونه به فردی که شدیدا ناراحت است آرامش دهیم

شاهد درد و غم وی بودن

فردی که ضربه بزرگ روحی یا جسمی خورده و دنیایش جلوی چشمانش در حال فرو ریختن است در درجه اول می خواهد ببیند آیا شما متوجه اندازه رنج و نگرانی و غم وی هستید؟ این شخص می تواند فردی باشد که به وی گفته اند سرطان گرفته یا فرزندش گمشده یا همسرش درخواست طلاق کرده یا …

افرادی که حال شان اصلا خوب نیست در وهله اول نصیحت نمی خواهند. آنها فقط می خواهند حس کنند شما درک می کنید که چقدر ناراحت هستند. برای همین بهتر است به شکل های مختلف یادآوری کنید که « خیلی متاسفم که داری این همه اذیت میشی»

تایید کنید که غم و نگرانی و حتی هراس شان کاملا واقعی و درست است

یکی از اتفاقات شدیدا ناراحت کننده در زندگی خودتان را به یاد بیاورید و صمیمانه خاطرنشان کنید که می فهمید چقدر موقعیت وی بحرانی است. حتی می توانید یک مثال مشخص از رنج و دردی که دچارش بودید را متذکر شوید ولی برگردید به مشکلی که برای او پیش آمده است.

از وی نپرسید چرا؟

حتما بپرسید چه شده؟ چه چیزی باعث این اتفاق شده؟ چه چیزی بیشتر از همه اذیتت میکنه؟ ولی به مجرد اینکه بپرسید چرا اینطور شده یا چرا اینقدر نگرانی یا چرا گریه می کنی، حس همدردی تان به او مختل می شود چون چراهای شما حس انتقاد به رفتار وی را در بر می گیرد. انگار دارید می گویید ناراحتی و وحشت و غم تو، پایه و اساس کافی ندارد.

سعی نکنید درد و رنجش را کم جلوه دهید.

بعضی از ما سعی می کنیم با شوخی و یا کم اهمیت نشان دادن اتفاق ناگواری که فرد مقابل از آن رنج میبرد وی را آرام کنیم. فرد غمگین یا شدیدا نگران یا ناامید، وقتی در برابر شما قرار می گیرد فقط می خواهد مطمئن شود شما متوجه رنجش هستید یا خیر.

به جای اینکه نشان دهید « مسئله مهمی نیست که» فقط صبوری پیشه کنید و بگذارید برای لحظاتی فرصتی برای ابراز احساسات غیرقابل تحملش باشید.

غمی که گریبان یک فرد که شغلش را از دست داده یا بیماری خطرناکی گرفته یا عزیزی را از دست داده قرار نیست بلافاصله محو شود. این نوع غم و رنج زمان خودش را برای هر فرد طی می کند. صبور و صمیمی کنارش باشید. حتی اگر لازم می بینید اصلا حرفی نزنید. فقط آنجا باشید و اگر می توانید و ممکن بود پیشنهاد هر نوع کمک و حمایت را مطرح کنید.


How to Comfort Someone Who’s Sad/Crying


More from مرد روز
چرا هزینه ۱۰ میلیارد دلاری تلسکوپ جیمز وب می‌ارزد
تلکسکوپ جیمز وب به کمک موشک‌های فضانوردی فرانسوی‌ها در مدار مورد نظر...
Read More