سلفی پا – محسن و دوستان همکفش

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
جام جهانی فوتبال زنان – ۴ تیم نیمه نهایی
تیم های هلند، انگلیس، امریکا و سوئد به دور نیمه نهایی جام...
Read More