وقتی اهریمن خودش را می‌بلعد

اهریمنی در اسطوره های باستانی ایران هست که نه فقط لشکر خودش، بلکه خودش را هم می بلعد. به امید آن روز.


بخشی از سخنرانی شروین وکیلی اسطوره شناس

sherwin_vakili

More from گیس طلا
بساط کتاب یک جوان معتاد
جوان پير شده معتاد و كثيفی، بساط كتاب داشت و به هر...
Read More