علائم سکته مغزی

سکته مغزی دلایل و علائم متفاوتی با سکته قلبی دارد. چون آسیب اصلی در حین سکته مغزی به بخشی از وظایف ساده و عادی مغز می رسد.

فردی که دچار سکته مغزی شده سرگیجه می گیرد و تعادلِ راه رفتنش به هم می خورد. گاهی حتی همه ماهیچه های یک طرف صورتش کنترلش را از دست می دهد انگار که فرو می ریزد. برای همین قادر نیست یک لبخند ساده بزند.

قدرت بینایی دچار مشکل می شود. دید چشم تار و غیرشفاف می شود.

معمولا یکی از بازوان فردی که سکته مغزی می کند توانایی اش کم می شود. برای همین قادر به بلند کردن کامل و نگه داشتن یکی از دستانش به به سمت بالا نیست.

قدرت بیان و تکلم نیز دچار وقفه یا نقصان می شود. کلمات شمرده و نامشخص بیان می شوند.

اگر فردی را دیدید که ناگهان دچار یکی از این علائم شده است سریع به تلفن اورژانس زنگ بزنید.How to Instantly Recognize a Stroke


More from مرد روز
زنان چه نفعی از ارگاسم می برند
عملِ جنسی و بویژه لحظه بسیار لذت بخش اوج آن، پاداشی است...
Read More