مجله سلامت زنان: چگونه بهترین سکس دهنی را به مرد خود بدهید

نویسنده مجله سلامت زنان « ماریسا گینبورگ» ضمن اقرار به اینکه عاشق سکس دهنی دادن یا بلوجاب، به مرد زندگی اش است صریحا تاکید می کند که این رفتار جنسی باید بر اساس میل و انتخاب دو طرفه باشد چون   بسیاری از زنان و مردان این کار را دوست ندارند.

مردان عاشق سکس دهنی هستند چون در این حالت قرار نیست نگران عمل جنسی خود باشند ضمن آنکه برای یک مرد هیچ چیز لذتبخش تر از دیدن آلت جنسی اش نیست وقتی که در دهان معشوقه، گم و پیدا می شود. تلفیق گرمای دهان، لمس زبان و بخصوص قدرت مکیدن لبها این رفتار جنسی را منحصر به فرد می سازد.

۱- بزرگترین خطای یک زن در حین سکس دهنی این است که رغبتی به آن کار نشان نمی دهد. اگر دوست ندارید انجام ندهید چون هیچ چیز دلسردکننده تر از عمل جنسی بدون رغبت نیست.

۲- بلوجاب یک سکس دهنی است ولی برای انجام آن می توانید از دستان خود استفاده کنید. دستها می توانند آلت جنسی را در هم بفشارند. ترکیب خیسی دهان، مکیدن و فشرده شدن همه گوشه و کنار آلت، لذت بینظیری برای مردان فراهم می کند.

۳- دو قسمت ‌آلت مردان یعنی نوک آلت و قسمت بین خط ختنه شده و سر آلت، از بیشترین حساسیت جنسی برخوردارند.

نویسنده این مقاله یک تکنیک شخصی هم دارد که در وهله اول به نظر خنده دار می رسد ولی عملا می تواند به لذتی که مرد در حین بلوجاب می برد بیفزاید. او می گوید در حین سکس دهنی سعی کنید حالت لب و زبان تان را طوری قرار دهید که انگار دارید می گویید «purple » که البته نزدیکترین کلمه در زبان فارسی برای ایجاد چنین حالتی « پل پل» می تواند باشد.

صحبت در باره این رفتار لذتبخش جنسی در وهله اول ممکن است زیاد راحت نباشد ولی این عمل تابو و پنهان در بین زوجها صورت می گیرد ولی در باره اش حرف زده نمی شود.

گفتگو در باره مسائل زناشویی فرصت می دهد تا تجربیات مفید جنسی در حالتی سالم و مسولانه، منتشر گردد.

https://www.womenshealthmag.com/sex-and-love/a28591194/how-to-give-a-good-blow-job/

More from مرد روز
یک عکس سکسی زیبا
image source http://www.emptykingdom.com/category/photography/
Read More