عکس روز- آغوش

عکاس تایوانی Yeh Shu Yu در آغوش هم بودن یک زوج را به تصویر درآورده است که از آدم و حوا تاکنون تکرار می شود.

More from مرد روز
رمان نویسنده مرد روز در نمایشگاه کتاب تهران
روز شنبه پانزدهم اردیبهشت، در غرفه انتشارات ققنوس (در نمایشگاه کتاب تهران)...
Read More