یک ترانه خوب ایرانی از گروه کماکان

یک ترانه خوب ایرانی بر اساس شعری از مولوی که با ویدئویی ظریف و زیبا همراه شده است. ترانه ایی که به نوعی صدای نسل وسیع جوانان ایرانی است. اقشار وسیعی از جوانان ایران، به خاطر اینکه با ریاکاری و دروغ تبلیغ شده در جامعه، همراهی نمی کنند نادیده گرفته می شوند.

نه ز بویم نه ز رنگم نه ز نامم نه ز ننگم
حذر از تیر خدنگم که خدایی است کمانم

نه می خام ستانم نه ز کس وام ستانم
نه دم و دام ستانم هله ای بخت جوانم

چو گلستان جنانم طربستان جهانم
به روان همه مردان که روان است روانم

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh1615/

More from مرد روز
عکاس ازبکستانی: دوجنسیتی‌ها هم زیبا هستند
دوجنسیتی ها خود را فقط زن یا مرد نمی دانند. اغلب شان...
Read More