چند توصیه غلط برای حفظ زن زندگی‌تان

نگذار بفهمد که آدم جالبی است

هیچ نوع علاقه ایی به کارش، سرگرمی هایش و مشکلاتش نشان نده… اگر حس کند که آدم بی بو و خاصیتی است حتما با تو می ماند.

نگذار فکر کند که آدم مهمی برای تو است 

نشان بده که شخص تحفه ای نیست. هر عملی که از او سر می زند را بی اهمیت جلوه بده. اگر می خواهی برایت بماند بگذار بفهمد که وجودش برایت زیاد مهم نیست.

سعی نکن تغییر کنی

غرور باید راهنمای زندگی ات باشد. سعی نکن تحول و تغییری در خودت ایجاد کنی چون برای ساختن شخصیت خودت راه درازی را پیمودی. برای همین ضرورتی برای تغییر وجود ندارد. یادت باشد که کوتاه آمدن از رفتار و عادت هایی که داری خیلی اشتباه است.

فکر نکن مشکلی داری. مرد قوی باش

ناله نکن. دکتر نرو. ورزش لازم نیست. سیگارت را ترک کنی فرقی در سلامتت ندارد. نگران بزرگ شدن شکمت نباش. دوست نداری حمام کنی خوب حمان نرو. مشروب و مواد برای مرد و  تحمل سختی هایش لازم است. دست دراز کردن برای گرفتن کمک و مشورت و هر چیزی در این مایه ها فقط و فقط معنی اش این است که ضعیف و ذلیل هستی.

برایش احترامی قائل نشو

بدترین رفتار را با او داشته باش. شک نکن که ناچار است با تو زندگی کند و این حقیقت را بدان که زن خوب، تحملش زیاد است. 

How to Lose a Woman…Forever by Raymond Bechard
http://goodmenproject.com/sex-relationships/how-to-lose-a-woman-forever/

More from سعید داورپناه
چه کار به زندگی من داری؟
بعضی ها در اطراف ما هستند که فکر می کنند وظیفه شان...
Read More