تنها چیزی که مردان بیشتر از سکس دوست دارند

همه ما مردان، حداقل از نوجوانی این ادعا را همه جا شنیده ایم که فکر و ذکر مردان سکس است. در ضمن شنیده ایم که مرد بدون قدرت و بدون حس قوی رقابت نمی تواند به سکس دست یابد.

حالا فکرش را بکنید که نه تنها ما پسران جوان با این پیشفرض ها تربیت می شویم بلکه دختران هم تحت تاثیر این تربیت و فرهنگ، توقعاتی را از مردان طلب می کنند. دختران و زنان هم می پذیرند که مردان موفقیت شان را باید توسط حس قدرت و رقابت به دست آورند.

به عبارتی ما مردان هم باید در رقابت همیشگی با مردان دیگر باشیم هم همواره به زنان نشان دهیم که موفقیم.

تردیدی نیست که آغوش زیبای زن را خیلی دوست داریم ولی اگر فرصت ساده و طبیعی در اجتماعی که توقع و پیشفرضی برای رفتار مردانه ایجاد نکرده است ما مردان مقدم بر هر چیز دنبال یک پناهگاه امن و آرام هستیم.

نزدیکترین و زیباترین پناه روحی و عاطفی که وجود مردانه ما می طلبد آغوش لطیف و مهربان زنانه است. هزاران سال است ما مردان را واداشته اند که بین رقابت دائمی و گاها مرگبار با مردان دیگر و ترس و تشویش ناشی از امتناع زنان از عشق ورزیدن به ما، سرگردان باشیم.

برای همین همه عمر ما مردان صرف دستیابی به موفقیت در این مسیر می شود و به نظر می رسد ناگزیریم به این تربیت و توقع جامعه گردن نهیم و مدام فکر و ذکر ما سکس باشد. جامعه از ما مردانی همیشه گرسنه سکس ساخته است.

متاسفانه اگر به مردان سالخورده هم بنگریم باز همی بینیم که آنها نیز اسیر و تابع و جراحت دیده همین مسیر هستند. بعضی های شان که به ضرب قدرت و کلک و حتی نامردی به سکس بیشتر دست یافته اند و موفق بودن را در آن یافته اند. چشمان شان همچنان حریص دستیابی به سکسی هست که نشانه پیروزی مردانه .
بوده است.

بعضی دیگر از مردان سالخورده که به هر صورت فکر می کنند از نظر جنسی کمابیش مغموم مانده اند حتی اگر یک رابطه زناشویی نه چندان بد داشته اند نیز همچنان تا لحظه مرگ گرسنه سکس می مانند.

چیزی که به مردان یاد داده نشده است این است که واقعا و از ته دل آنها دنبال حس و عاطفه زیبایی هستند که محبت و لطافت و پناه یک زن می تواند به آنها بدهد نه سکس…

کاش تربیت و فرهنگ جامعه نه فقط به ما مردان بلکه به زنان می آموخت که ما مردان برای تعادل و رسیدن به بهترین و لذتبخش ترین حس ممکن و بدون حس شرم یا ضعف اعلام کنیم که آغوش محبت و اعتماد یک زن برای ما فرحبخش تر از سکس است.The One Thing Men Want More Than Sex

image source
https://citymagazine.si/en/

More from مرد روز
عید نوروز، جشنی میهنی
تعریف هر ملت با ملت دیگر شاید فرق کند. خصوصیات و سرگذشت...
Read More