کاریکاتورهای آینده نه چندان دور

چشم بر هم بزنیم ما هم می شویم اجداد در حال انقراض آدم ماشینی.

More from مرد روز
خبر حذف محسن نامجو و مهناز افشار از صف تظاهرات
مگر آدم بی عیب و خطا وجود دارد که از ورود محسن...
Read More