ده مقاله پرخواننده مجله مرد روز در سال ۲۰۱۹

در سال گذشته بیش از ۲ میلیون بار، مقالات مجله مرد روز توسط شما خوانده شده است. این ده مقاله، بیشتر از بقیه توجه شما را جلب کرد:

۱

یک مجرد بیعار شدم

۲

چرا چندهمسری دیگر نمی تواند مختص مردان باشد

۳

همه سیلی می‌خورند. همه سکوت می‌کنند

۴

انسانها، عرق‌خوری را از میمون‌سانان به ارث برده‌اند

۵

فرقی نمی‌کند چه وقت می‌میری

۶

شش عکس از آغوش لخت عاشقانه

۷

آدم‌های فرادیوانه را ببینیم

۸

روز تولد داروین، روز پذیرش فامیل بودن همه موجودات زنده مبارک

۹

راه جدید مجرد بودن از نظر Emma Watson یار خود بودن است

۱۰

میل بازگشت همیشگی ایرانیان به دوران قبل از اسلام

 

More from مرد روز

از جاسوسی در باره  شریک زندگی تان دست بردارید

افراد دوره و زمانه ما، خود را همواره در محیط های ناشناخته...
بیشتر بخوان