چرا چندهمسری دیگر نمی تواند مختص مردان باشد

مدتها است حق چند همسری در اکثر جوامع سیاره ما، ملغی شده است. این سنت مال دورانی بود که زن حق تحصیل و کار نداشت و مرد نان آور اصلی خانه بود و قلمرو زن فقط محدود به آشپزخانه و اتاق خواب می شد.

این روزها عملا برای اکثریت مردان ایران و جهان، امکان برآورده کردن نیازهای عاطفی و مادی و جنسی یک زن روز به روز دشوارتر می شود. برای همین در همه جای دنیا بیشترین درخواست طلاق، توسط زنها صورت می گیرد.

اگر هم عملا انسان هایی از نظر مالی متمول و از نظر جنسی بسیار پر اشتها و با توان روحی بالا وجود دارند که قادرند  چندین شریک زندگی داشته باشند دلیلی وجود ندارد که همه شان مرد باشند. این روزها زنان مستقل و ثروتمند و قدرتمند که می خواهند چندهمسر داشته باشند کم نیستند.

پس تنها شیوه ایی که صیقه یا چندهمسری می تواند در دنیای ما شکل اجرایی به خود بگیرد این است که زنان هم، قادر باشند صیغه کنند و چند همسر بگیرند.

 

More from ونداد زمانی
گزارش عکس از ایران – قدم تان بر روی چشمانم
شکی نیست که هیاهوی مداوم در پیرامون ایران، کنجکاوی هایی زیادی در...
Read More