روز تولد داروین، روز پذیرش فامیل بودن همه موجودات زنده مبارک

چارلز داروین ۲۱۱ سال پیش در دورانی به دنیا آمد که برای اکثریت مردم، هیچ نسبت فامیلی یا اجدادی بین انسان و موجودات زنده قابل تصور نبود.

وقتی داروین ۵ ساله بود زمین شناس معروف ایتالیایی «باتیستا بروچی» این احتمال را مطرح کرد که یک نسبت اجدادی بین همه جانوران ممکن است وجود داشته باشد. نظری که کاملاً نادیده گرفته شد.

ادعاهایی نیز در علم زمین شناسی وجود داشت که صحبت از قدمت خیلی طولانی تر سیاره ما می کرد که با حرف‌های کتابهای مذهبی فرق داشت.

دانشمند فرانسوی لامارک، با بررسی فسیل‌ها مدعی شد که رابطه خیلی به هم پیوسته ای بین فسیل های باقی مانده از جانوران با حیوانات کنونی وجود دارد که البته مورد تمسخر شدید قرار گرفت.

داروین در طی تحصیل دروس پزشکی اش و هم وقتی وارد حوزه علمیه کمبریج شد، بدون شک با نظریاتی در باره هم ریشه بودن جانوران مطالبی شنیده بود.

وقتی به عنوان یک کشیش از کمبریج فارغ التحصیل شد بلافاصله دعوت سفر تحقیقاتی ۵ ساله بر روی کشتی «بیگل» در امریکای جنوبی را پذیرفت.

در پایان همین سفر بود که به یک ایده به هم پیوسته در باره حیات دست یافت. مشاهداتش نشان داد انواع موجودات زنده می توانند به تدریج تبدیل به نوع متفاوت و جدیدی از حیوانات شوند. ایده ای که با گذشت زمان و گردآوری نمونه های بسیار، او را به این نظریه رساند که همه حیات روی زمین با هم فامیل و از یک ریشه هستند.

او متوجه شد که به طور مثال جسم ما انسانها قرابت زیادی با میمون سانان افریقایی دارد. به نظر او موجودات زنده برای بقای شان مدام می بایست خود را با محیط تطبیق دهند. گاهی این تطبیق و تغییرات، منجر به ایجاد نوع جدیدی از حیوانات می شود.

علم یک نگرش صد در صدی نسبت به دنیا نیست. علم در هر لحظهِ تمدن بشر، فقط بهترین و کاملترین شیوه توضیح همان لحظه است تا وقتی که نگاه همه جانبه تر دیگری جایگزینش شود.

نظریه علمی داروین با وجود همه تغییراتی که بعد از وی در دنیای علم و تکنولوژی ایجاد شد، توانست همچنان قابل سنجش و بازبینی باقی بماند. بشر هر چه توانایی علمی اش بیشتر می شود نظریه تکامل از ویژگی های بیشتری برای اثبات علمی برخوردار می گردد.

تولدش مبارک

On Darwin’s Birthday, We Appreciate Just How Radical Darwin’s Idea Was

https://evolution-institute.org/on-darwins-birthday-we-appreciate-just-how-radical-darwins-idea-was/

More from ونداد زمانی
خصوصیات سرمایه داری جدید افریقا
در سال 2012 افریقا تبدیل به سریعترین قاره در تولید میلیونر در...
Read More