شش عکس از آغوش لخت عاشقانه

عشقبازی قبل از هر چیز ابراز اعتماد به یک انسان دیگر است. لخت شدن دو انسان برای هم، یعنی اجازه ورود به خصوصی ترین و پنهان ترین حس درونی خود … قدر این اعتمادها را با احترام و آغوش مهربانتر بدانیم.

 

 

pinterest.com
Yuliya Panchenko Photography
Colin Solomon Photography
https://lascerezasdexondicar.wordpress.com
naked noises
lightmountainphotography.com

More from مرد روز

نظر یک فیلسوف در باره نیاز به تنها بودن

[caption id="attachment_71255" align="aligncenter" width="548"] Georges Seurat[/caption] زندگی مثل یک بهمن سرازیر شده...
بیشتر بخوان