تکنیک جدید به ارگاسم رساندن سریع زنان – Kivin method


بخش بزرگی از زنان دوست دارند و  فقط می توانند از طریق تحریک و ماساژ قسمت های بیرونی واژن شان، بخصوص محوطه کلیتروس، به اوج جنسی برسند. برای همین بی دلیل نیست که این روزها همه جا صحبت از  کشف دوباره روشی است از تحریک شریک جنسی که مربوط به اقداماتی مردانه در این نقطه جنسی زنان می شود.

فرق اساسی Kivin method در این است که فردی که قرار است محوطه کلیتروس را مرهون نوازش و بوس و حتی مکیدن سازد به جای اینکه از روبرو سرش را بین ران های شریک جنسی قرار دهد از پهلو دراز می کشد و منطقه بسیار حساس جنسی زن را مورد توجه قرار می دهد.

شایعات زیادی  برای مقدار موفقیت این تکنیک بر سر زبانها است. خیلی ها صحبت از به ارگاسم رساندن سریع زنان ظرف ۳ دقیقه هم می کنند.

Internet Dudes Discover Sideways Cunnilingus (AKA the Kivin Method)

The ‘Kivin Method’ Takes Oral To The Next Level

انواع دیگر سکس دهانی مردان برای زنان

 

More from مرد روز
دو تمرین برای حذف چاقی شکم
می گویند افراد ساکن کوهپایه ها نظیر کردها به خاطر موقعیت و تغذیه...
Read More