چرا زنان عاشق انگشت مردان هستند

اکثر ما مردان تنها تصوری که به طور غریزی از سکس داریم قرار دادن آلت تناسلی در واژن زنان است.  بسیاری از ما مردان فقط می خواهیم سریع به لحظه دخول برسیم.

ما این همه توجه و تاکید را به خرج می دهیم بدون اینکه متوجه باشیم از هر چهار زن، فقط یکی از آنها در حین دخول، به اوج لذت جنسی می رسند.

برای زنان، کل ماجرای آمیزش ترکیبی از نوازش، بوسه و زمزمه های عاشقانه به همراه لمس لایه های بیرونی واژن و بویژه کلیتوروس می باشد. برای بسیاری از زنان، انگشت مردان، تحریک کننده ترین عضو جنسی است.

ما مردان بهتر است بین تصور ما از سکس که همان دخول است با تعریف زنان از سکس، تفاوت قائل شویم. .تصوری که نمی گذارد خود ما مردان زمان طولانی و لذتبخشی در همخوابگی با زنان داشته باشیم. تصور نادرستی که باعث می شود درصد بزرگی از زنان معمولا ارضا نشوند.

ما مردان بهتر است با این حقیقت آشنا شویم که دخول آلت در ۷۵ درصد موارد، نقشی در به اوج رسیدن زنان ندارند. ما مردان بهتر است به واقعیت فیزیکی زنان و نقش بسیار حساسی که چوچول یا کلیتوریس در تحریک شان دارد توجه کنیم.

قرار نیست ما مردان از شیوه لذت بردن جنسی خود صرف نظر کنیم. اکثریت ما مردان دوست داریم با دخول به اوج لذت جنسی می رسیم و حتما می توانیم این حالت را در حین سکس انجام دهیم. متاسفانه این حقیقت وجود دارد که برای بعضی مردان، لذت بخشی و ارضای زنان مهم نیست و همه توجه شان فقط به دخول و ارگاسم خودشان است.

این روزها البته اغلب مردان می خواهند مسئولیت جنسی شان را جدی بگیرند چون هم سکس بهتری خواهند داشت می دانند هم می فهمند که اگر شریک جنسی خود را ارضا نکنند زمینه برای انواع نارضایتی ها و حتی خیانت ها فراهم می شود.

The Most Important Sexual Statistic

https://www.psychologytoday.com/blog/all-about-sex/200903/the-most-important-sexual-statistic

Female Orgasm May Be Tied to ‘Rule of Thumb’

http://abcnews.go.com/Health/ReproductiveHealth/sex-study-female-orgasm-eludes-majority-women/story?id=8485289

Pinterest

More from مرد روز
عکس‌هایی از زیبایی تسخیر کننده زنان
عکاس معروف فیلیپ مری، تصورش از زیبایی زن هم شبیه زن دوران...
Read More