مزارع برق و باد باعث سرسبزی صحرا می شوند

صحرای بزرگ افریقا که در طی نیم قرن گذشت مدام در حال گسترش بود و ده کشور افریقایی را در بر می گیرد می تواند بر اساس تحقیقات دانشمندان، تبدیل به منطقه باران خیز و حاصلخیز گردد.

دانشگاه ایلینویز امریکا تحقیقی را منتشر کرد که نشان می دهد مزارع برق و باد که انرژی بدون ضرر و مداوم تولید می کنند تاثیر مستقیمی بر روی منطقه اطراف شان دارند و می توانند باعث افزایش باران شوند.

احداث مزارع تولید برق از خورشید و آسیاب های بادی در پروژه های عظیمی که نمونه هایش در چین و بسیاری از کشورها عملی شده است دو تاثیر مشخص بر روی محیط اطراف می گذارند.

آسیاب های بادی در محوطه اطراف شان قادرند باعث جابجایی مسیر بادهای گرم در ارتفاعات شوند و آنها را به سمت سطح زمین سوق دهند، اتفاقی که باعث افزایش بارندگی می شوند.

مزارع بزرگ تولید برق، قادرند با جذب اشعه آفتاب باعث کاهش نور آفتاب  surface albedo باشند که منجر به افزایش رطوبت در هوا  می گردد.

حرارات سوزان صحرای بزرگ افریقا که میانگین بارندگی اش 20 میلیمتر هم نیست براساس قدرت تکنولوژی موجود بشر، می تواند تبدیل به منبع اصلی مصرف سوخت بشر گردد.

دانشمندان تخمین زده اند بر اساس تکنولوژی موجود، در درازمدت، با ایجاد مزارع انرژی در 20 درصد صحرا، می شود انرژی مصرفی همه سیاره ما تامین گردد.

حذف انرژی فسیلی از طریق تکیه کامل به انرژی پاک از صحرای افریقا به نوبه خود، باعث جلوگیری از گرم شدن زمین، افزایش باران و بازسازی جنگل های جهان می گردد.

مهمترین قدمی که حکومت ها و مردم دنیا می تواند بردارند تدارک سرمایه و توقع جهانی برای ایجاد پروژه های بسیار عظیم مزارع برق و باد در صحرای افریقا است. اتفاقی که می تواند کار، منبع درآمد برای کشورهای افریقایی و باران  نیز به ارمغان آورد.

Scientists Have Announced an Incredible Plan to Make It Rain in The Sahara Desert

 

 

More from مرد روز
روز پدر
روز پدر در روزهای مختلف ماه ژوئن ( بین خرداد تا تیر)...
Read More