Moriah Mason رقاص کلوپ لختی‌ها و تنهایی مردان

موریا میسن قبلا برای دو سال در کلوپ لختی ها می رقصید. در حال حاضر ماساژ می دهد، نقاش است و حتی برای سخنرانی در زمینه تجربیاتش از او دعوت می شود.

او می گوید وقتی برای مردان لخت می شدم بیشتر از همه متوجه شدم آنها فقط برای دیدن زن لخت نیامده اند. خیلی های شان وقتی پول اضافه می دادند تا در اتاق خصوصی برای شان لخت برقصم بیشتر تشنه حرف زدن بودند.

مردان زیادی بودند که دوست داشتند دعوتم کنند به غذا خوردن و فرصتی برای داشتن لحظات ساده و صادقانه برای گپ زدن … بسیاری ازمردان در جامعه هستند که فرصت ایجاد صمیمیت با یک انسان دیگر برای شان محدود شده است.

 

مصاحبه سوم - Stacy Swimme روسپی که مشاور شد -

مصاحبه اول مصاحبه دوم مصاحبه سوم مصاحبه چهارم

 

4 Sex Workers on What They’ve Learned About Men’s Mental Health