Secondhand Rose: مردان می‌خواهند درک شوند

Secondhand Rose

زن روسپی سابق که در حال حاضر سرویس گفتگو و مغازله جنسی دارد معتقد است بیشترین تشخیص من در باره مردانی که مشتری من هستند این است که فق می خواهند  یکی را پیدا کنند تا آنها را همانطور که هست بپذیرند.

به مردان مسئولیت های بیش از اندازه داده می شود. انها با همه تلاش شان مدام فکر می کنند کافی نیستند.  مردان دوست دارند درک شوند.

او به خاطر شغل کنونی اش نخواسته است خودش را کاملا نشان دهد می گوید بخشی از مشتریان من مردانی بودند که اوتیسم  داشتند. مردانی که رفتار و توقعات اجتماع را از نظر خودشان مسموم و نادرست می دانستند.

آنها در دیدار با من از عادت ها یا افکار یا حتی سلیقه های عجیب شان حرف می زدند. من همه مردانی که مشتریم بودند را بدون هیچ قضاوتی می پذیرفتم و این برای شان آرامبخش بود.

Penny Trait بازیگر پورن و رازدار مردان

مصاحبه اول مصاحبه دوم مصاحبه سوم

4 Sex Workers on What They’ve Learned About Men’s Mental Health

More from مرد روز

جوانان ژاپن برای سکونت به کافه‌های اینترنتی پناه می‌برند

در فرهنگ ژاپن، جمعیتی از مردان جوان ایجاد شده اند که برای...
بیشتر بخوان