مردان می‌خواهند درک شوند

زن روسپی سابق Secondhand Rose که در حال حاضر سرویس گفتگو و مغازله جنسی دارد معتقد است مردانی که مشتری اش هستند فقط می خواهند یکی را پیدا کنند تا آنها را همانطور که هستند بپذیرد.

به نظر او جامعه  توقع زیادی از مردان دارد و انها با همه تلاش شان، مدام فکر می کنند کافی نیستند. مردان دوست دارند درک شوند.

او به خاطر شغل کنونی اش نخواسته است خودش را کاملا نشان دهد می گوید بخشی از مشتریان در دیدار با من از عادت ها یا افکار یا حتی سلیقه های عجیب شان حرف می زنند. من مردانی که مشتریم بودند را بدون هیچ قضاوتی می پذیرفتم و این برای شان آرامبخش بود.

مصاحبه اول مصاحبه دوم مصاحبه سوم

4 Sex Workers on What They’ve Learned About Men’s Mental Health

Secondhand Rose

More from مرد روز
همسرم می گوید چرا باید فرزندمان اسم فامیل پدر را داشته باشد
عرض ادب. مردی هستم ۳۴ ساله و چهار سال هست که ازدواج...
Read More