روح دو میهن پرست شاد و نامشان ماندگار باد

۴ مرداد سالروز در گذشت رضا شاه پهلوی
۵ مرداد سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی

More from مرد روز
عکاسی بدن لخت – زن و گیتار
عکاسی بدن لخت – زن و گیتار
Read More