روح هر دو میهن پرست بزرگوار شاد و نامشان ماندگار باد

۴ مرداد سالروز در گذشت رضا شاه پهلوی
۵ مرداد سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی

More from مرد روز

ژول ورن و سفر خوشبینانه به دور دنیا

داستان «دور دنیا در هشتاد روز» رویای علمی نویسنده ای است که...
بیشتر بخوان