روح هر دو میهن پرست بزرگوار شاد و نامشان ماندگار باد

۴ مرداد سالروز در گذشت رضا شاه پهلوی
۵ مرداد سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی

More from مرد روز

کارتونیست نورانی Andrei Popov

در این دنیای پر از شتاب و هیاهو، کاریکاتوریست روسی Andrei Popov...
بیشتر بخوان