کاریکاتور روز – خواستگاری رمانتیک

آیا وقتی که من بتوانم همه امکانات و توقعاتی که از یک خواستگار عاشق وجود دارد را برآورده کنم با من ازدواج می کنی؟

 

More from مرد روز
گوگل و حقایق جالب – ۲۲
ناهنجاری روانی وجود دارد به نام Erotomania که فرد بیمار فکر می کند یک...
Read More