کنجکاوی مداوم برای مغز بشر مثل خوردن غذای چرب و خوشمزه است

هر لحظه تلفن تان را چک می کنید حتی اگر منتظر هیچ پیام مهمی نباشید! هر وقت آزادی که پیدا می کنید مشغول با خبر شدن این ماجرا و آن اتفاق هستید! میل به دریافت اطلاعات شما از دنیای پیرامون سیری ناپذیراست؟

محققین دانشگاه برکلی امریکا متوجه شده اند که  تلاش مداوم مغز ما برای کنجکاوی ناشی از همان سیستم پاداش در مغز است که پول و شهرت و همه لذت های گوناگون  با انتشار هورمون دوپامین ایجاد می کنند.

پروفسور Ming Hsu و تیم وی با استفاده از تصویربرداری از مغز، تئوری های اقتصاد و روانشناسی، توانستند این واقعیت را ثبت کنند که: «مغز ما همانطور که عاشق کالری های فراوان به دست آمده از  چیپس و غذاهای چرب و نوشابه های شیرین است به همان اندازه از دریافت هر نوع اطلاعات سطحی و هیجان انگیز و توخالی نیز لذت می برد.»

از نظر این تحقیق، کنجکاوی انسانها سیری ناپذیر است چون مهم نیست این خبر یا آن حادثه یا آن ماجرا چه نفع واقعی دارند فقط همین که توسط مغز دریافت شوند جایزه لذتبخش دوپامین در بدن انسان ایجاد می شود. اتفاقی که باعث شادی انسانها می شود.

بشر در بیشتر وقت ها می خواهد بداند فقط برای این که بداند. محصولی که شاید معنای مشخص در مسیر افزایش شعور یا درک نداشته باشد. ما می خواهیم از هر چیزی با خبر شویم چون برای مغز خوشمزه است و به ترشحات هورمون هایی می انجامد که با داشتن پول یا سایر لذت ها در بدن فراهم می گردد.

 

How information is like snacks, money, and drugs—to your brain

http://newsroom.haas.berkeley.edu/how-information-is-like-snacks-money-and-drugs-to-your-brain/

 

More from مرد روز