شاعر ۱۰۷ ساله امریکایی

مقاله ایی در انجمن شعرای امریکا منتشر شده است در باره شاعر ۱۰۷ ساله ایی که از ۹۰ سالگی شروع به نوشتن اشعارش کرده بود. پگی فریدبرگ در یکی از زیباترین جزیره های نزدیک شهر بوستون زندگی می کرد. جزیره ایی به اسم مزرعه شراب مارتا…

این شاعر امریکایی قبل از اینکه کشف شود چندین هزار صفحه یادداشت شخصی و شعر را در دفترچه های خاطراتش نوشته بود.

او عاشق شوهرش بود و بعد از فوت همسرش، بارها در نوشته ها و اشعارش از خاطرات زیبایش با وی یاد کرده بود.

The Association of Man and Women

Whatever badness there was
sometimes
was not of us,
but between us.

Because there was goodness,
which felt like a sure base.
While badness felt only
like incidents upon it.

The badness was only
the way you and I needed to behave,
sometimes.
Not what we were.

The badness was only
a small,
transient,
insignificant
pain,
like the tiny, instant
pain
from the prick of a rose’s thorn,
taking joy,
for a second,
away from the fragrance of a rose.

by Peggy Freydberg
from Poems From the Pond
Hybrid Nation, Los Angeles,

https://poetrysociety.org/poems-essays/in-their-own-words/laurie-david-on-the-poems-of-peggy-freydberg

Written By
More from Saide Kardar
گردشی در شهر هفتاد و دو ملت
تورونتو وقتی قدم می زنی به راحتی صدای گفتگوی بیش از ۵۰...
Read More