کاریکاتور روز – هیچ جور دیگه نمی خوامت جز همین که هستی فقط …

تو رو همین طوری که هستی « دربست» می پذیرم … فقط می خوام بدونم تا کی همینطوری می مونی. حدوداْ
More from مرد روز
دروغ دوم یک خیانتکار: ببخش این اولین بار بود
۱- می گویند آدم های متاهل چون سکس ندارند خیانت می کنند...
Read More