کاریکاتور روز – هیچ جور دیگه نمی خوامت جز همین که هستی فقط …

تو رو همین طوری که هستی « دربست» می پذیرم … فقط می خوام بدونم تا کی همینطوری می مونی. حدوداْ
More from مرد روز

رژه مد لباس مردان در میلان

میلان، رژه معروفترین شرکت های طراحی لباس را برای پاییز و زمستان...
بیشتر بخوان