زندگی مشترک در دنیای کنونی

قدیمترها، تغییرات در شخصیتِ افراد بسیار محدود بود. اغلب آدمها همه دوران زندگی شان در یک محل سپری می‌شد. همه افرادی که میشناختیم همانها بودند که از بچگی آشنا شده بودیم.

این روزها هیچ چیز سر جایش نیست. آدمها به شهرها و استانها و کشورهای مختلف می‌روند و با مرام ها اخلاق و پرنسیپ های متفاوتی روبرو می‌شوند.

این همهمه مداوم و تغییرات، به هر حال افراد را تغییر می‌دهد. سلیقه‌ها و ارزش‌ها و دلبستگی‌های شان تغییر می‌کند.

وقتی تصمیم می‌گیریم با یک نفر زندگی مشترک داشته باشیم خوب است متوجه باشیم که امکان دارد هر دوی ما طی چند سال آینده دستخوش تغییرات جدی شویم.

آماده تطبیق و همراهی با موقعیت خود و دیگران باشیم.

More from مرد روز
آئین مرد شدن در یک قبیله افریقایی
قوم Pokot جمعیت حدود 600 هزار نفری دامدار در کشور کنیا هستند...
Read More