کاریکاتور روز – هیچ جور دیگه نمی خوامت جز همین که هستی فقط …

تو رو همین طوری که هستی « دربست» می پذیرم … فقط می خوام بدونم تا کی همینطوری می مونی. حدوداْ
More from مرد روز

مردی که به تنهایی قطب را در می‌نوردد

قطب جنوب « آنتارکتیکا» سردترین نقطه روی زمین، میانگین سرمای سالانه اش...
بیشتر بخوان