کاریکاتور روز – هیچ جور دیگه نمی خوامت جز همین که هستی فقط …

تو رو همین طوری که هستی « دربست» می پذیرم … فقط می خوام بدونم تا کی همینطوری می مونی. حدوداْ
More from مرد روز

هشت کاریکاتور هفته

https://www.bestcartoons.net/HumoDEVA/Deva-Best-Of/
بیشتر بخوان