کاریکاتور روز – هیچ جور دیگه نمی خوامت جز همین که هستی فقط …

تو رو همین طوری که هستی « دربست» می پذیرم … فقط می خوام بدونم تا کی همینطوری می مونی. حدوداْ
More from مرد روز

سه تصویر جذاب از زن

[caption id="attachment_85328" align="aligncenter" width="588"] By Alex Borisov[/caption] [caption id="attachment_85327" align="aligncenter" width="589"] By...
بیشتر بخوان