خصوصیات متولدین فصل پاییز

متولدین مهرماه، مهربان و اهل مدارا هستند. ضعف شان در بی توجهی به خودشان است. اهل دعوا نیستند. دوست ندارند تنها باشند. متولدین مهرماه، همیشه پیگیر خواسته های دیگران هستند ولی از مهربانی شان، مدام سواستفاده می‌شود. این بی توجهی بیش ازحد، دیر یا زود به خشم غیر قابل کنترلی تبدیل می شود.

Libra مهر –  میزان

متولدین ماه آبان شجاع، خونگرم و یکدنده هستند. حسود و خشن هم می شوند. حقیقت و سند و مدرک برایشان اعتبار زیاد دارد. اهل بخشش نیستند. زندگی عاطفی و عاشقانه شان را خراب می کنند چون فکر می کنند انسان خوبی برای ازدواج نیستند. قلب شان را به سختی می شود به دست آورد ولی وقتی اعتماد کردند تا پای جان روی  دوستی، ماندگار می مانند.

Scorpius عقرب  –  آبان

متولدین ماه آذر، خیالپرداز، شوخ طبع و ایده آلیست هستند. بیش از حد توان شان، قول می دهند. عجول هستند و در حین حرف زدن زیاد ملاحظه به کار نمی برند. اهل سفر، اندیشه و فلسفه هستند. برونگرا و خوشبین هستند. دوست دارند سبکبال و آزاد باشند. بعضی های شان زیادی به دیگران می چسبند. بازیگوش، شاد و ولخرج هم هستند.

Sagittarius قوس _ آذر

 

خصوصیات متولدین فصل زمستان

 

More from مرد روز
خصوصیات افراد بیش از حد حساس
می گویند حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افراد جامعه، بیش از حد حساس هستند...
Read More