خصوصیات متولدین فصل زمستان

متولدین دی ماه  (Capricorn ) مسئول، با انضباط و با ادب هستند. فکر می کنند همه چیز را می دانند. اهل گذشت نیستند. منتظر بدترین اتفاقات هستند . سنتی هستند. به اندازه کافی شجاع هستند که فرار نکنند ولی ترس را خوب می شناسند. اهل خانواده هستند. سلسله مراتب را می فهمند. موسیقی برای شان مهم است. مستقل هستند و از اشتباهات و تجربیات خود، خیلی خوب یاد می گیرند.

آنقدر به خودشان سخت می گیرند که یادشان می رود از زندگی لذت ببرند. یک لحظه از بدو بدو باز نمی مانند. از ماجراهای مهم زندگی، سریع عبور می کنند.

دی ماه – Capricorn

متولدین بهمن ماه ( Aquarius ) خجالتی، مستقل، مهربان و نوجو هستند. اصالت دارند ولی احساساتی می شوند. کوتاه نمی آیند. با دوستان خوشفکر وقت می گذرانند. اهل کمک به دیگران و شنونده خوبی هستند. گاهی دوست دارند تنها باشند تا تجدید قوا کنند. زیاد اهل قول نیستند. عاشق فکر و بحث و نظر هستند. زیاد خونگرم نیستند اما سرشار از انرژی اند.

زندگی شان می تواند نامطبوع بگذرد چون اجازه می دهند اتفاقات گذشته، بر حال و آینده شان نقش اساسی داشته باشد. بزرگترین دشمن شان، خودشان هستند. آدم های خوب را از خودشان دور می کنند. چون فکر می کنند تکیه بر خودشان، بهترین کار است.

بهمن ماه – Aquarius

متولدین ماه اسفند ( Pisces ) رویایی و هنرمند هستند. تنهایی را دوست دارند ولی فرد اجتماعی و مهربانی هم هستند. متعهد به رابطه زناشویی هستند. دوست ندارد از آنها انتقاد شود. فکر می کنند زیادی می دانند. از خشونت و سنگدلی بیزارند. برای مرکز توجه بودن، از خودگذشتگی نشان می دهند. از خوش قلب ترین ها هستند ولی علاقه خاصی به جذب آدم های منفی دارند، انتخابی که مدام اذیت شان می کند.

اسفند ماه – Pisces

 

خصوصیات متولدین فصل بهار

خصوصیات متولدین فصل بهار

خصوصیات متولدین فصل تابستان

خصوصیات متولدین فصل پائیز

خصوصیات متولدین فصل زمستان

http://thoughtcatalog.com/kirsten-corley/2017/03/this-is-how-every-zodiac-sign-ruins-their-own-life-without-even-trying-to/
http://www.astrology-zodiac-signs.com/

This Is How Every Zodiac Sign Ruins Their Own Life Without Even Trying To

More from مرد روز
کاریکاتورهای روز – کرونا و بازگشایی مدارس
کاریکاتورهای روز - کرونا و بازگشایی مدارس
Read More