خصوصیات متولدین فصل بهار

شجاع، سرحال، خوشبین، صادق و خونگرم هستند ولی بی صبر، دمدمی مزاج و تهاجمی نیز هستند.

عاشق لباس های راحت، علاقمند به مدیریت و کنترل دیگران، اهل رقابت فیزیکی و ورزش… دوست ندارند بیکار و بی حرکت باشند. دیر کردن سر قرار، اذیت شان می کند. سراغ کاری که از استعدادشان استفاده نشود را نمی گیرند

با وجود آنکه خوشبین هستند ولی به خودشان اجازه می دهند در بدبینی غرق شوند. به خاطر اینکه زود رنج هستند  فیوزشان زود می پرد و در ضمن چون لجباز تشریف دارند مدام دچار مصیبت و مشکل خواهند شد.

آدم های با ثبات، مسئول، اهل عمل و متعهد هستند. لجبازی و تسلط  طلبی و سختگیری هم جزو وجودشان است. عاشق پیشه اند ولی زیاد اهل گذشت نیستند. آشپزی و موسیقی را دوست دارند. اگر بتوانند لباس های با کیفیتِ خوب می خرند.

تغییرات سریع را دوست ندارند. هر نوع ناامنی را نمی توانند تحمل کنند. عطش شان برای زندگی کم است و آن را تا ته سر نمی کشند.

زیادی اهل کنترل دیگران هستند و اگر تسلط شان را از دست دهند کاسه و کوزه را بر سر آنها که برای شان عزیزتر هستند خراب می کنند. متولدین این ماه باید بپذیرند که کار و زندگی قرار نیست همیشه دقیق و بدون اشکال پیش رود. اصلا خود این ناگهانی و تصادفی بودن برنامه های زندگی است که آن را جالب می کند.

مهربان، آرام، عاطفی، کنجکاو و تطبیق پذیر هستند. توانایی یادگیری سریع و رد و بدل کردن ایده ها را دارند. اما در کار و زندگی پیگیر نیستند و زیاد تردید به خرج می دهند.

کتاب و موسیقی و مجلات را دوست دارند. تقریبا با همه می توانند سر صحبت را باز کنند. دوست ندارند تنها باشند، از  چهارچوب های ایجاد شده دل خوشی ندارند. از تکرار و  برنامه ثابت می گریزند.

زندگی شان دچار بحران می شود چون می خواهند هر طور شده به ثبات برسند. می گویند عاشق شدند ولی در حقیقت می ترسند از اینکه  نمی دانند چه چیزی دوست دارند. به یک شغل یا حرفه اکتفا می کنند چون حوصله تغییر و شجاعت ماندن در قلمرو ناآشنا و نامعلوم را ندارند.

خصوصیات متولدین فصل تابستان

خصوصیات متولدین فصل بهار

خصوصیات متولدین فصل تابستان

خصوصیات متولدین فصل پائیز

خصوصیات متولدین فصل زمستان

http://thoughtcatalog.com/kirsten-corley/2017/03/this-is-how-every-zodiac-sign-ruins-their-own-life-without-even-trying-to/
http://www.astrology-zodiac-signs.com/

This Is How Every Zodiac Sign Ruins Their Own Life Without Even Trying To

 شیوه دقت در رفتار و مرام، یک عادت قدیمی است. نوعی رفتارشناسی که نتیجه بازنگری طولانی بشر نسبت به خصلت های فردی است. حکم خرافات دادن به انگیزه ها و کنجکاوی های بشری، باور کنید همه جانبه نیست. همه این علوم اولیه، زمینه ساز علوم پیشرففته تر بشر هستند. پدیده ها را بهتر است تاریخی و تحولی دید. مضافا بر اینکه یک سرگرمی است. سرگرمی که انسان را وا می دارد به رفتارش بنگرد و دقت کند و نتیجتا کمی هم قادر به تصحیح شان باشد.
این روزها حتی به مذهب اولیه بشر نظیر Panpsychism هم مورد بازبینی و توجه قرار می گیرد و ریشه های مثبت و موثرشان در شکل گیری تفکر بشری را بررسی می کنند. 
More from مرد روز
گزارش مصور از زن زیبا و خانه چوبی
مدل ۲۰ ساله، عکاس استرالیایی و خانه ساحلی
Read More