ویدئوهایی از مرد بودن

ما مردا چیزی مون کم نیست. یه چیزایی زیاد داریم. این چند ویدئوی کوتاه از اعمال ما مردان، ثابت می کند که بعد از رخت بستن جنگ از روی زمین، ما مردان، همچنان باید ریسک و رقابت را در وجودمان زنده نگه داریم.

More from مرد روز

ماجرای اولین ملاقات یحیی و سیما

قبل از اینکه سیما را ببینی چه انتظاری داشتی؟ یحیی: ما بیش از دو ماه...
بیشتر بخوان