ویدئوهایی از مرد بودن

ما مردا چیزی مون کم نیست. یه چیزایی زیاد داریم. این چند ویدئوی کوتاه از اعمال ما مردان، ثابت می کند که بعد از رخت بستن جنگ از روی زمین، ما مردان، همچنان باید ریسک و رقابت را در وجودمان زنده نگه داریم.

More from مرد روز
انسانها ۹۹.۹ درصد ژن‌شان مشترک است
دانشگاه استانفورد ضمن بررسی اطلاعات دی ان ای بیش از هزار انسان...
Read More