ویدئوهایی از مرد بودن

ما مردا چیزی مون کم نیست. یه چیزایی زیاد داریم. این چند ویدئوی کوتاه از اعمال ما مردان، ثابت می کند که بعد از رخت بستن جنگ از روی زمین، ما مردان، همچنان باید ریسک و رقابت را در وجودمان زنده نگه داریم.

More from مرد روز

راه حل‌های ساده برای روبرو شدن با افسردگی

۱- اگر افسرده اید حتما سعی کنید یک برنامه ثابت برای خودتان...
بیشتر بخوان