برجام بعدی

برجام بعدی یعنی چپاول باقیمانده ثروت نفتی مملکت توسط نظام

More from مرد روز
عکاس آدم‌های عجیب دایان آرباس
عکاسی در خیابان حدود۶۰ سال پیش زیاد آسان نبود. دوربین ها از...
Read More