چرا بعضی ها برای زنان مجرد، حق جنسی قائل نیستند

Women-fairer-sex

سکس از نظر بعضی مردان، تماسِ ناجور آلت مردانه با قسمتی از جسم یک زن است. کاری که حدس می زنند تاثیر مشمئز کننده ای در بدن زن ایجاد می کند و برای همین مردی که اینگونه تصوری از سکس دارد به هیچ وجه نمی تواند بپذیرد زنی که مورد توجه او است قبلا با یک نفر دیگر سکس داشته باشد.

تصور این نوع مردان از سکس فقط یک عمل فیزیکی و عاری از مهر و عشق است. برای همین شدیدا از احتمال اینکه یک زن مجرد سکس داشته است جریحه دار می شوند.

این نوع مردان در تصورشان نمی گنجد که زنان قبل از ازدواج به عنوان یک انسان، به نیازهای طبیعی و سالم بدن خود پاسخ دهند. برای این نوع افراد،هیچ چیز طبیعی و انسانی در باره آلت مردان وجود ندارد. آلت وسیله ای است برای فروکش کردن یک نیاز کورِ غریزی… شاید آنها بدون آنکه متوجه باشند فکر می کنند تماس و کاربرد آلت مردانه با هر زنی، فقط از راه زور صورت می گیرد. برای همین، تاثیر منفی چندش آوری را بر جسم و روح خودشان و زنانی که سکس دارند تصور می کنند.  

افرادی که برای زنان مجرد، حقوق جنسی قائل نیستند و آن را شنیع و ناپاک می دانند همان افرادی هستند که در روح و روان شان، عمل جنسی را بدون هیچ حس عاطفی و هیچ نوع احترام مقابل، انجام می دهند. این افراد، خودشان مرد هستند ولی « آلت» مرد را و سکس را پلید و کثیف فرض می کنند.

   از این زاویه دید، زنان حق ندارند میل جنسی یا هویت جنسی داشته باشند. تصویری که آنها از زن و همسر دارند نیز بیشتر شبیه یک تکه گوشت بدون احساس و شعور است. آنها شاید بدون آنکه متوجه باشند داشتن همسر برای شان شبیه زیر شلواری و خمیر دندان است که صاحب شخصی اش هستند و وقتی صاحبش می شوند باید نو و دست نخورده باشد.

بهمن

او نه فاحشه بود و نه فرشته 

Image source

http://topnews.in/why-women-are-seen-fairer-sex-2369121

 

More from مرد روز
گروه اول داروهای ضدافسردگی
روانپزشکان برای افرادی که برای اولین بار به خاطر افسردگی به مطب...
Read More