آرامبخش ترین قطعه موسیقی از نظر دانشمندان

marconi-union-

گروه موسیقی Marconi Union که از 10 سال پیش با آثار بدون ضرباهنگ ولی با مضمون های ذن و بودیسم شناخته شده بود با قطعه «سبکبال» شهرتی بین المللی پیدا کرد. قطعه 8 دقیقه ایی فوق از نظر دکتر David Lewis-Hodgson که دست به یک آزمایش علمی در باره تاثیرات آن زده است آرامبخش ترین موسیقی است که تاکنون خلق شده است.

  در حین شنیدنِ موسیقی، پی می برید که به آرامی به 50 بار ضرباهنگ در دقیقه که نزدیک به تپش قلب در حین خواب است می رسد. این موسیقی ملودی های تکراری ندارد و این باعث می شود ذهن، خواهان تکرار و بازگشت ملودی های شنیده شده نباشد. در نتیجه،در حین گوش دادن به این موسیقی، فعالیتها و ارتباطات در مغز به حداقل می رسد.

https://soundcloud.com/emerson-hurtatis/marconi-union-weightless

آرامبخش ترین موسیقی از نظر دانشمندان

Read more: http://dailyhealthpost.com/according-to-scientists-this-is-the-most-relaxing-tune-ever-recorded

Written By
More from سام
نسل جدید ایرونی هزار تا قصه داره
گروه موسیقی پالت همه کارهای شان عجیب است… از اسم شان تا...
Read More