موسیقی اصیلِ بوگی ووگی

Boogie Woogie 3

در اواسط قرن 19 میلادی برای برده های تازه آزاد شده ایالت تکزاس که در کارخانه های چوب بری کار می کردند و می بایست به دور از خانواده در کمپ ها زندگی کنند شادی و امیدشان در موسیقی« Boogie Woogie» متبلور شد.

شهرت این موسیقی به سرعتِ خارق العاده پیانو نوازی و رقص بسیار سریعِ همراه آن است.  بعدها در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم، این موسیقی توسط پیانیست و اهنگساز معروف Meade Lux Lewis از محبوبیت ملی برخوردار گشت.

«بوگی ووگی » نتیجه زیر و زبر شدن کلماتی با ریشه های افریقایی نظیر، ضرب و رقص، « پریدن در حین رقصیدن» و حتی «لباس ار تن کندن در حین رقص» می باشد. ریشه اولیه این شاخه موسیقی امریکایی – افریقایی که با عنوان بلوز سریع هم یاد می شد به خانواده بزرگترِ جاز و بلوز بر می گردد..

Written By
More from سام
ترانه از هیچ به هیچ
انگار که هرچه هست در عالم نیست          ...
Read More