طلاق از نگاه کارتونیست ایرانی

طلاق اثر جواد علی زاده

ما نظر مشخصی واقعاً نسبت به طلاق نداریم. طلاق در همه جای دنیا و در همه فرهنگ ها و  اجتماعات معاصر در حال افزایش است. دلائل، زیان ها و بی شک مزایای مشخص خودش را دارد. با این وجود، از دید بچه ها، همیشه یک ضربه روحی سهمگین است و اثرش برای همیشه خواهد ماند.

First-prize-ankara-07-divor-L

Written By
More from سام
ترانه ایی برای ترانه خوانان
گروه « آسمون چوبی» را برای شما انتخاب کردم به دو دلیل...
Read More