کاریکاتورهای با مزه

SOL ASHMARIN STANISLAV-RUSIJA-M

کاریکاتوریست ها آدم های خاصی هستند چون فاصله بین لودگی تا مایوس ترین افکار فلسفی را می توان در کارهای شان جستجو کرد. هم انسان را می خندانند و هم به انسانیت می خندند.
Ashmarin Stanislav Russia 1-XL

KNOKKE Heist 2001 27

Stanislav Ashmarin russia cosmonaut planet-LKNOKKE Heist 2001 19-L

KNOKKE Heist 2001 40-L

Written By
More from سام
شش مقام، دستگاه موسیقی ایرانی بخارا و تاشکند
مجذوب این ویدئوی موسیقی دستگاه شش مقام شدم چون هیبت و حرکات،...
Read More