کارتون های با مزه

در مورد طنز و تمسخرِ حقیقت های زندگی، نظرهای زیادی وجود دارد. از اعتراض، ترس و فرار از واقعیت گرفته تا پنهان کردن بدی های انسانها… کارتونیست ها آدم های خاصی هستند چون فاصله بین لودگی تا مایوس ترین افکار فلسفی را می توان در کارهای شان جستجو کرد. هم انسان را می خندانند و هم به انسانیت می خندند.

SOL ASHMARIN STANISLAV-RUSIJA-MAshmarin Stanislav Russia 1-XLKNOKKE Heist 2001 27Stanislav Ashmarin russia cosmonaut planet-LKNOKKE Heist 2001 19-LKNOKKE Heist 2001 40-L

Written By
More from سام

بستن انواع شال گردن

وقتی زمستان نفس های سردش را می دمد داشتن یک شال گردن...
بیشتر بخوان