کارتون های با مزه

در مورد طنز و تمسخرِ حقیقت های زندگی، نظرهای زیادی وجود دارد. از اعتراض، ترس و فرار از واقعیت گرفته تا پنهان کردن بدی های انسانها… کارتونیست ها آدم های خاصی هستند چون فاصله بین لودگی تا مایوس ترین افکار فلسفی را می توان در کارهای شان جستجو کرد. هم انسان را می خندانند و هم به انسانیت می خندند.

SOL ASHMARIN STANISLAV-RUSIJA-MAshmarin Stanislav Russia 1-XLKNOKKE Heist 2001 27Stanislav Ashmarin russia cosmonaut planet-LKNOKKE Heist 2001 19-LKNOKKE Heist 2001 40-L

Written By
More from سام

اشک شوق داماد در عروسی

این روزها اگر عکاسِ عروسی قادر به ضبط اشک شوق داماد نشود نگران خواهد...
بیشتر بخوان