آینده مملکت توی جیب خالی من و تو

چراغ قرمزه من وایستادم نفس بگیرم

چرا بارون نمی‌‌آد، نمی‌‌آد
یه مشت خرت و پرت تو دستمه، جیریه خنده هام تمومه

جیبم خالیه، دلم پر شده از هر چی‌ که جاش خالیه

مثل تو مثل تو
دلم تنگ شده واسهٔ نارنگی های تهران، لواسان، ایران

خونه کثیفه، کلیدم گم شده، گلدون خشک شده، حواسم پرته
میگن جوونی‌، خوشحال باش، اما دستهام خستن
بیا توی سر من، ببین چه خر تو خریه

چراغ قرمزه توی صورتم

این همه سوال و من بی‌ جوابم، مثل تو
یه گلّه خرفت بالا سرم وایستاده میگن این خوبه، اون بده
ماتیک قرمزت روی پیرهنم جا مونده و من نمی شورمش
آیندهٔ مملکت تو جیب خالی من و توست

خونه کثیفه، کلیدم گم شده، گلدون خشک شده، حواسم پرته
میگن جوونی‌، خوشحال باش، اما دستهام خستن
بیا توی سر من، ببین چه خر تو خریه

چی‌ می‌شه بارون بیاد
صورتم رو بشوره
چی‌ می‌شه که دوباره
فصل نارنگی بشه
چی‌ میشه فندک بزنم
خطّ قرمز بسوزه
مثل یونجه دود بشه

Written By
More from سام
گزارش مصور از دستفروشی در ایران
عکاسی و فیلم مستند بیشتر وقت ها برای ثبت سنت ها و...
Read More