پیوستن پلیس به تظاهرات ضد نژادپرستی

 

در طی هفت روز گذشته شهروندان امریکا دست به تظاهرات سراسری در اعتراض به مرگ جورج فلوید و خشونت نژادپرستانه پلیس زده اند.

پلیسی که باعث مرگ جورج فلوید شده است ۲۸ پرونده شکایت قبلی داشته است ولی به نظر می رسد کل سیستم پلیس امریکا، محیط مصونی برای نژادپرستان می باشد.

ترامپ رئیس جمهور محافظه کار امریکا که به پشتیبانی و رای اونجلیست های مذهبی به قدرت رسیده است رفتار مشابه همه  مدیران سیاسی مذهبی دنیا را از خود بروز داده است. توسل به زور تنها شیوه مدیریت شان است. محافظه کاران در همه کشورها ضد طبقات محروم، ضد آزادی، جنگ طلب و مشوق نفرت هستند

.در اعتراضات سیاهپوستان امریکا بر علیه خشونت پلیس، بسیاری از شهروندان سفیدپوست امریکا و حتی افسران پلیس نیز حضور داشته اند

In Some Cities, Police Officers Joined Protesters Marching Against Brutality

More from مرد روز

عرضه آجیل شب عید با اقساط ۴ ماهه – ویژه فرهنگیان

تاسف انگیزترین بخش این تصویر، فاصله درآمد و مصرفِ مردان و زنانی...
بیشتر بخوان