پیوند کامل صورت در ۶۵ سالگی

هفت سال از تصادف وحشتناکی که حین شکار برای Maurice Desjardins اتفاق افتاد می گذشت. این مرد مونترالی تقریبا همه صورت و فکش را از دست داده بود. نه می توانست غذا بخورد یا حرف بزند. همیشه بر روی صورتش یک ماسک می گذاشت و تقریبا زندگی نداشت.

دکتر جراح Daniel Borsuk بعد از پنج سال برنامه ریزی توانست دو تیم جراحی برای عمل پیوند کامل صورت تدارک ببیند. در یک اتاق برای ۱۲ ساعت مداوم یک تیم بخش اصلی صورت یک فرد تازه مرده را برداشتند و تیم دیگر بخش اصلی صورت مردی را برداشتند که قرار بود صورت جدید را بگیرد.

کل جراحی با همکاری بیش از ۲۰ متخصص پس از ۱۷ ساعت با موفقیت به پایان رسید. این جراحی به نوبه خودش یک دستاورد بزرگ پزشکی بود چون مریض از سن بالایی برخوردار بود هر جند قبلا هم جراحی کامل صورت با موفقیت انجام شده بود.

پدر بزرگ ۶۵ ساله Maurice Desjardins این روزها می تواند حتی لبخند هم بزند.

The team at Maisonneuve-Rosement Hospital

 

Canada’s first face transplant

More from مرد روز
۵ مجسمه عجیب مدرن
مجسمه ساز معروف انگلیسی  Marc Quinn یکی از جالب ترین هنرمندان معاصر دنیا...
Read More