ایران دومین مرگ و میر کرونا را دارد

تعدادی از کشورها از جمله کره جنوبی و ایتالیا به همراه چین، بسیاری از شهرهای خود را قرنطینه کامل کرده اند. تردد آدمها از شهرهایی که ویروس در آنها دیده شده و تلفات داده است مصادف است با تردد قطعی ویروس به سایر شهرها.

More from مرد روز

هشت فکر مسموم که بهتر است دور بریزیم

۱- از من گذشته که تغییر کنم زندگی قابل پیشبینی نیست و...
بیشتر بخوان