ایران دومین مرگ و میر کرونا را دارد

تعدادی از کشورها از جمله کره جنوبی و ایتالیا به همراه چین، بسیاری از شهرهای خود را قرنطینه کامل کرده اند. تردد آدمها از شهرهایی که ویروس در آنها دیده شده و تلفات داده است مصادف است با تردد قطعی ویروس به سایر شهرها.

More from مرد روز

اعتیاد در کوچه پس کوچه های ایران

معتادان بی خانمان ایران فقط بخش قابل روئیت این بحران هستند. جمعیت عظیمی...
بیشتر بخوان